Νησιώτικο εκκλησάκι, Μπούρος Καρύστου

Μπούρος Καρύστου

Φωτογραφίες από νησιώτικο εκκλησάκι
Περιοχή: Μπούρος Καρύστου