Νησιώτικο εκκλησάκι, Καρδίτσα

Καρδίτσα

Φωτογραφίες από νησιώτικο εκκλησάκι
Περιοχή: Καρδίτσα