Νησιώτικο εκκλησάκι, Φυγιάς Μαρμαρίου

Φυγιάς Μαρμαρίου

Φωτογραφίες από νησιώτικο εκκλησάκι
Περιοχή: Φυγιάς Μαρμαρίου