Νησιώτικο εκκλησάκι, Φυγιάς Μαρμαρίου

Φιγιάς Μαρμαρίου

Φωτογραφίες από νησιώτικο εκκλησάκι
Περιοχή: Φυγιάς Μαρμαρίου